Pinkeye nettside startat

Eg he startat Pinkeye nettsiden. Det er bera ei utlinje akkurat nå, og det er bera telgjengelig på amerikanst norst og engelst. Men over tid, eg kommar tel å legge tel fleire og fleire språk...